Lestijden Locatie Someren gewijzigd

Eric Damen Geen categorie

Geachte Ouders, verzorgers, leden,

De schoolvakanties zijn weer voorbij en dit betekent natuurlijk ook weer dat de judo lessen gaan beginnen.

Zoals is aangekondigd zijn de lestijden van de locatie Someren gewijzigd, en wel als volgt:

Van 18:30 tot 19:30  6 tot met 15 jarigen
Van 19:30 tot 20:30  15 jaar en ouder

Meer informatie over de lestijden vindt u hier.