Lesinformatie

CLUBREGELS

Leeftijd:
Vanaf 6 jaar kun je aan de judosport deelnemen. Bij judoschool Asten-Someren kun je, samen met leeftijdgenoten, als beginner met de witte band van start gaan en al stoeiend en lerend doorgroeien naar de bruine of misschien zelfs de zwarte band.

Hygiëne:
Judo is een contactsport. Het is daarom dan ook vanzelfsprekend dat men correct op de mat verschijnt.
Dit houdt o.a. in:

  • Schoon lichaam
  • Korte nagels
  • Frisse adem
  • Schoon judopak
  • Geen sieraden (i.v.m. veiligheid)

Spelregels:
Ieder spel heeft regels, bij judo is dat niet anders.
Een judoka heeft respect voor zijn sparringpartner en gaat daar dan ook zodanig mee om.
De judoka zal hem/haar op generlei wijze opzettelijk letsel toebrengen. Trap-en stoottechnieken zijn in judo niet toegestaan.
De judoka dient tijdig aanwezig te zijn, zodat de les tijdig kan beginnen.
Orde in het kledinglokaal, d.w.z.

  • Kleding op de daarvoor bestemde plaats en niet op de vloer.
  • Rustig wachten totdat de les begint.

Bij verhindering dient de judoka zich vóór de les af te melden. (tel: 0493–491388)

Judopak:
Natuurlijk heb je wel een judopak nodig. Zo’n pak heet een judogi. Vaak is het zo dat je, zeker voor de beginnende kinderen, gemakkelijk een judogi kunt overnemen van iemand die er uit gegroeid is. Ook is het mogelijk om bij de judoschool een nieuwe judogi te bestellen.

ACTIVITEITEN

Judoschool Asten-Someren is een club waar sportiviteit, gezelligheid en plezier voorop staan zonder het wedstrijdelement uit het oog te verliezen. Daarom worden naast de trainingslessen nog een aantal andere activiteiten georganiseerd, waaronder b.v. een ouderdag, het deelnemen aan toernooien enz.

BANDEN-GRADATIE-SYSTEEM

Judoschool Asten-Someren hanteert het officiële banden-gradatie-systeem volgens de Judo Bond Nederland. Dit is een systeem waarbij je tussen iedere overgang naar een hogere kleur band, kleine stappen kan maken. De behaalde vorderingen worden met behulp van zogenaamde slippen, mede ten behoeve van de motivatie, vastgelegd. De slip is een stukje band van een hogere kleur dan de band zelf, die aan het uiteinde van de band wordt bevestigd. Tussen iedere ‘volle’band is een verschillend aantal stappen c.q. slippen mogelijk. De banden- c.q. slippenexamens worden tweemaal per jaar gehouden.

WEDSTRIJDADMINISTRATIE

Wedstrijdregels hebben altijd bestaan en waren er in eerste instantie op gericht de judoka’s te behoeden voor blessures. Zo werden bijvoorbeeld beenklemmen, nierscharen, nekklemmen en polsklemmen in het wedstrijdjudo verboden. Vroeger kondigde de scheidsrechter alleen waza-ari (half punt) of ippon (heel punt) aan en de kleine voordelen en balansverstoringen onthield hij als het op een beslissing aankwam. Tegenwoordig kennen we een oplopende score van koka, yuko, waza-ari en ippon, waardoor het voor de scheidsrechter gemakkelijker is geworden om zijn beslissing te nemen. Gewichtsklassen bestonden er vroeger ook niet. Vanaf 1979 tot nu strijden de judoka’s op de wereldkampioenschappen in verschillende gewichtsklassen. Ook worden er strenge eisen gesteld aan de judogi (judopak). Bij veel officiële wedstrijden worden de afmetingen van de judogi even “nagemeten”.Indien nodig, en bij genoeg deelnemers wordt er een avond georganiseerd waardoor u op de hoogte wordt gebracht van wat er allemaal bij wedstrijden komt kijken en de bijbehorende poule schema’s.