Convenant Verantwoord alcoholgebruik

Eric Damen Geen categorie

Geachte ouders verzorgers, leden,

Zoals u van ons mag verwachten nemen wij ook onze verantwoording inzake het alcohol gebruik.

Tezamen met de gemeente Someren, café “De Postel” en de verenigingen die gebruik maken van Café “de Postel” is er een convenant opgesteld.
Dit houd in dat de uitbater van café “de Postel”

–  Alle jongeren tot 20 jaar die alcohol willen kopen vraagt zicht te legitimeren.
–  Het gebruik van Alcohol onder de 18 voorkomt en het gebruik boven de 18 beperkt.
–  Een barbordje ophangt in het café en de (wettelijke) bepalingen over leeftijdsgrenzen en schenktijden kenbaar maakt.
–  Teams met jeugd onder de 18 jaar niet trakteert op alcoholhoudende drank.
–  Het rijden ontmoedigt na gebruik van alcohol in het café.

Van Judoschool Asten – Someren wordt verwacht dat:

–  Men jaarlijks informatie verstrekt aan de doelgroep van 12 tot en met -18 jarigen over de risico’s  van alcohol gebruik dit kan via de site en/of clubblad.
–  Men trainers, coaches en ouders wijst op en ondersteunt bij hun voorbeeldfunctie met betrekking tot het alcoholgebruik.

Nu kom ik zelden of nooit onze judoka’s tegen in het café, indien ze toch alcohol gebruiken verwacht ik ook hier dat ze zicht als een sporter maar vooral als judoka gedragen en dus ook hier hun verantwoordelijkheid in nemen.

Groet,
Eric Damen.