Lid worden van Judo Bond Nederland

Judoschool Asten-Someren verplicht ieder lid om zich bij de Judo Bond Nederland aan te sluiten.

Deelname aan lessen en examens is alleen mogelijk als u aan kunt tonen dat u lid bent van de JBN.
De leden krijgen  een officieel judopaspoort waarin ook de behaalde banden geregistreerd worden. Alleen JBN-leden mogen deelnemen aan officiële wedstrijdtoernooien.

Gelijktijdig met de overeenkomst wordt u door Judoschool Asten – Someren opgegeven bij de JBN. De contributie voor Judo Bond Nederland wordt apart door JBN geïnd. De lidmaatschapsadministratie van JBN gaat dan ook geheel buiten onze judoschool om, en dient u zelf op te zeggen.

Judo Bond Nederland
Blokhoeve 5, 3438 LC Nieuwegein
Postbus 7012, 3430 JA Nieuwegein

Telefoon: 030 – 6038114
Fax: 030 – 6044323

Website: www.jbn.nl